Öbrännan-Norrbyn AB säljer strandnära tomter på Österstrand och Murningsgrundet.

Öbrännan Norrbyn

Vi säljer strandnära tomter i området runt Norrbyn,
för närvarande har vi tomter på Österstrand och Murningsgrundet.

Ytterligare områden är under detaljplaneläggning hos Umeå Kommun

Uppdaterad 9 oktober 2017

Lediga tomter på Österstrand

Lediga tomter på Murningsgrundet