Öbrännan-Norrbyn AB säljer strandnära tomter på Österstrand och Murningsgrundet.

Öbrännan Norrbyn

Vi säljer strandnära tomter i området runt Norrbyn,
för närvarande har vi tomter på Österstrand och Murningsgrundet.

Ytterligare områden är under detaljplaneläggning hos Umeå Kommun

Uppdaterad 24 April 2015

Lediga tomter på Österstrand

Lediga tomter på Murningsgrundet