Om oss på Öbrännan Norrbyn AB

 

 

 

Om oss

Öbrännan Norrbyn AB är ett lokalt ägt företag vars verksamhet omfattar markexploatering och skogsförvaltning.

Företaget har funnits sedan 1980 och hela tiden varit ett privatägt aktiebolag ägt av familjen Evaldsson.

Idag erbjuds tomter på två områden i Norrbyn, arbetet pågår hela tiden med att finna nya områden som kan utvecklas.

Omgivningsbild Norrbyn