Omgivningen runt Österstrand och Murningsgrundet i Norrbyn

Omgivningen

I Österstrand och Murningsgrundets omedelbara närheten finns Norrbyns samhälle, ett fiskesamhälle med kvarvarande gamla fiskebodar och gistvall där fisknäten hängdes upp för att torka, rensas från sjöväxter och kunna repareras.

Här i Norrbyn finns en aktiv Intresseförening som under sommaren ansvarar för  tennisplan, flera markerade vandringsleder, gräsplan för bolllekar samt i anslutning till Norrbyns Båthamnsförenings småbåtshamn en badplats, under vinterhalvåret sköter föreningen en isbana och skidspår.

För mer information om Norrbyns Intresseförening
www.norrbyn.se

 

Utanför kusten ca 1 distansminut ut ligger Norrbyskär ”Skären som var världen”. Mönstersamhället som brukspatronen Frans Kempe byggde upp från 4 kala öar till Europas största sågverk, som mest bodde mer än 1000 personer på öarna.

Under sommarhalvåret finns det dagliga färjeförbindelse från Norrbyn över till Norrbyskär.

På Norrbyskär finns de engelsk inspererade bostäderna kvar längsmed två långa gator det finns  kulturupplevelser med kyrka och egen klockstapel samt ett lekland ”Lilla Norrbyskär”, uppbyggt i förminskad skala för barnen.

Norrbyskärs Herrgård i tidstypisk atmosfär med sakfulla maträtter för lunch och middag, samt fik med mackor och godsaker, dessutom med enklare boende.

Matservering finns även på Norrbyskärs museum.

Det finns även en kiosk/affär med försäljning på Norrbyskär.

För mer information  http://visitnorrbyskar.se

 

I nära anslutning till färjelägret är Umeå Marina Forskningscentrum (UMF) lokaliserat.
UMF är ett av Sveriges 3 vattenbrukscentrum för forskning och havsövervakning både Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet bedriver verksamhet vid UMF

http://www.umf.umu.se

 

Hörnefors tätort är närmaste större samhälle, där finns frekventa dagliga buss- och tågförbindelser med Umeå och Örnsköldsvik/Sundsvall/Stockholm.

I Hörnefors finns även dagligvaruaffärer och bränsleförsäljning samt flera restauranger varav 1 med fullständiga rättigheter.

http://www.horneforsrestaurang.se/

Närmaste bankkontor finns i Nordmaling (20 km) eller i Umeå (40 km), i Hörnefors finns Bankomat.

Omgivningsbild Norrbyn