Öbrännan Norrbyn AB är ett lokaltägt företag vars verksamhet omfattar markexploatering och skogsförvaltning.

Företaget har funnits sedan 1980 och hela tiden varit ägda av familjen Evaldsson.

Vi jobbar främst med  två områden i Norrbyn, dock pågår arbetet hela tiden med att finna nya områden som kan utvecklas.

Murningsgrundet

De planlagda avstyckade tomterna är nu slutsålda

Möjlighet till arrende
för senare avstyckning av
tomter enligt detaljplan finns.
Kontakta oss för mer information
info@obrannan.seVälj OMRÅDE

<-   Murningsgrundet

Österstrand ->

Tomterna slutsålda
Österstrand

De planlagda avstyckade tomterna är nu slutsålda

 

Vad vi erbjuder

 
Byggklara TomTer

Tomterna inom detaljplaner med tydliga byggytor

 
 
 
 
 
 

© Copyright Öbrännan Norrbyn AB - Fastigheter för strandnära boende   info@obrannan.se     070-3812702